Polityka prywatności

Polityka prywatności

polityka prywatności

Zastrzeżenia prawne

Właścicielem i operatorem strony internetowej pod adresem www.godimex.pl i www.godimex.pl/sklep  („Strona”) jest Godimex Adam Górzyński z siedzibą w Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41 (dalej: „Godimex”).

1. Warunki korzystania ze Strony

1.1. Wszelkie prawa do Strony, w tym prawa do jej elementów tekstowych i graficznych, układu stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.

1.2. Korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do utworów czy baz danych zawartych na Stronie.

1.3. Użytkownik może korzystać z utworów czy baz danych zawartych na Stronie jedynie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych. W szczególności, poza określonymi w tych przepisach przypadkami, zabronione jest dokonywane w celach komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Godimex , kopiowanie, modyfikowanie czy transmitowanie elektronicznie lub w inny sposób jakiejkolwiek części Strony w całości lub we fragmentach.

2. Wyłączenie odpowiedzialności

2.1. Strona ma na celu dostarczenie użytkownikom informacji o towarach i usługach świadczonych przez Godimex

2.2. Dane publikowane na Stronie mają charakter handlowey i stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

2.3. Mimo, iż dołożono należytych starań w celu zapewnienia rzetelności prezentowanych informacji, istnieje ryzyko pojawienia się nieścisłości. Firma Godimex nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie gwarantuje poprawności i kompletności informacji prezentowanych na Stronie.

2.4. Informacje o dostępności towarów, zamieszczone na Stronie są aktualizowane na bieżąco, jednak ze względu na ograniczenia techniczne, ostatecznych informacji o dostępności danego produktu może udzielić wyłącznie biuro i sklep pod nr. tel 22 7562384, 600038620, 600034142.

2.5. FPP nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do Strony i jakichkolwiek informacji, programów komputerowych lub innych znajdujących się na Stronie treści, a także za jakiekolwiek wady, braki, wirusy komputerowe lub inne sygnały elektroniczne mogące narazić użytkownika na szkodę. Ponadto w najszerszym dopuszczonym przez prawo zakresie Godimex wyłącza jakiekolwiek gwarancje, wyraźne lub dorozumiane, w tym między innymi dorozumiane gwarancje sprzedaży i przydatności do określonego celu.

2.6. W żadnym wypadku Godimex, firmy powiązane z Godimex ani też pracownicy Godimex nie ponoszą jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec użytkownika lub innych osób z tytułu jakiejkolwiek decyzji lub działania podjętego na podstawie informacji znajdujących się na Stronie ani też z tytułu jakichkolwiek pośrednich, szczególnych lub ubocznych strat, nawet w przypadku otrzymania informacji o możliwości ich wystąpienia.

2.7. Niektóre z linków umieszczonych na Stronie odsyłają do serwerów i stron internetowych administrowanych przez osoby trzecie, za które Godimex nie ponosi odpowiedzialności. Godimex nie ponosi odpowiedzialności za informacje znajdujące się na tych serwerach i stronach internetowych, w szczególności za ich zgodność z prawdą.

2.8. Godimex zastrzega sobie prawo zmiany danych i informacji umieszczonych na Stronie w wybranym przez siebie terminie, bez konieczności uprzedniego powiadomienia użytkowników Strony.

3. Polityka ochrony prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚĆI

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:
Godimex Adam Górzyński
ul. Jana Pawła II 41
05-500 Piaseczno

(zwana dalej: Godimex) realizuje wszystkie procedury przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podaje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Godimex w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub Pana/Pani praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych:

Godimex Adam Górzyński

Adam Górzyński
ul. Jana Pawła II 41
05-500 Piaseczno
adam@godimex.pl

§1 Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych
Jeśli skorzysta Pan/Pani przez internet z oferty firmy Godimex, Godimex zbierze od Pana/Pani różne dane, częściowo również tzw. dane osobowe. Są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej „osobą, której dane dotyczą”)

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Godimex ogólnie

Odwiedzając witryny internetowe Godimex przekazuje Pan/Pani (z technicznej konieczności) dane do naszego serwera internetowego poprzez Pana/Pani przeglądarkę internetową. Poniższe dane są zapisywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem internetowym:

– data i godzina żądania,

– nazwa żądanego pliku,

– strona, z której zażądano plik,

– status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),

– używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,

– pełny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie,

– objętość przesyłanych danych.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności celem zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowywane są przez nas przez krótki czas. Na podstawie tych danych nie ma możliwości wyciągania wniosków odnośnie do poszczególnych osób.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy poda je Pan/Pani dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu Godimex wykorzysta podane przez Pana/Panią dane osobowe do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania, do realizacji Pana/Pani zamówienia oraz do celów technicznego zarządzania stronami internetowymi. Poniżej przedstawiono szczegółowo sposób wykorzystywania danych w poszczególnych zakresach:

3.1. Wypełniając umieszczone na Stronie formularze zapytania lub zamawiając subskrypcję newsletterów, użytkownicy mogą udostępniać Godimex swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mailowy, adres pocztowy, czy numer telefonu. Zgodnie z treścią art. 24 ustawy z dnia 29 października 1997 r. o ochronie danych osobowych informujemy, że podanie przez użytkowników danych osobowych jest dobrowolne. W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te będą przetwarzane przez Godimex, jedynie dla celów marketingowych i kontaktowania się z użytkownikami za pośrednictwem Strony oraz poczty elektronicznej, oraz, jeśli został podany numer telefonu i adres, telefonicznie i listownie. W razie uzyskania zgody użytkowników, dane te mogą być przekazane dla realizacji wskazanych celów innym podmiotom powiązanym z Godimex w Polsce.

3.2. Godimex nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych osobowych użytkowników Strony innym osobom lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika, lub też, gdy wymagają tego obowiązujące przepisy prawa. Użytkownikom przysługuje prawo wglądu do ich danych oraz prawo żądania ich poprawienia.

3.3. Godimex wykorzystuje odpowiednie technologie oraz wprowadza wewnętrzne procedury w celu utrzymania bezpieczeństwa zgromadzonych danych osobowych użytkowników oraz uniemożliwienia nieautoryzowanego dostępu do nich. Zbiór zgromadzonych danych osobowych traktowany jest jako wydzielona baza danych, przechowywana na serwerze w specjalnej strefie bezpieczeństwa, z ograniczonym dostępem.

3.4. Godimex wykorzystuje tzw. „cookies” – małych plików tekstowych umieszczanych w komputerze użytkownika i wykorzystywanych w chwili połączenia ze Stroną. Cookies używane są w celu badania ogólnego ruchu użytkowników na Stronie, co z kolei umożliwia lepsze poznanie preferencji użytkowników, nie są natomiast wykorzystywane przez Godimex w celu identyfikacji bądź badania ruchu konkretnych użytkowników. Większość przeglądarek internetowych umożliwia użytkownikom usuwanie cookies z ich komputerów lub wyłączenie opcji ich przyjmowania. Blokowanie cookies umieszczanych przez Witrynę nie powinno powodować utrudnień w korzystaniu z większości jej treści. Więcej informacji na temat cookies dostarczają instrukcje poszczególnych przeglądarek oraz treść sekcji „help” danej przeglądarki.

  • Co możesz zrobić aby usunąć, wyłączyć lub zablokować cookies?

Twoja przeglądarka internetowa zazwyczaj zapewnia Ci informacje na temat tego w jaki sposób możesz odrzucić, usunąć lub zablokować cookies. Poniżej znajdziesz odnośniki, które przekierują Cię do odpowiednich informacji związanych z kilkoma, najbardziej popularnymi przeglądarkami:

Możesz zrezygnować z cookies podmiotów trzecich wykorzystywanych w Google Analytics zmieniając ustawienia reklam albo przez narzędzie udostępnione tutaj: https://adssettings.google.com

Możesz zrezygnować z cookies odpowiedzialnych za śledzenie Twoich zainteresowań i umieszczanych przez dostawców treści reklamowych, korzystając z następujących stron zarządzanych przez Digital Advertising Alliance:

Dodatkowo, możesz zmienić ustawienia Twojego urządzenia mobilnego w celu kontroli tego, czy będziesz widział reklamy dopasowane do Twoich zainteresowań.

Pamiętaj, jeśli zdecydujesz się zablokować cookies wykorzystywane w naszym Serwisie, możesz nie mieć dostępu do wszystkich lub niektórych świadczonych przez nas usług, np. nie będziesz mógł zapisać indywidualnych ustawień, takich jak dane potrzebne do zalogowania.