Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO OBOWIĄZUJĄCY OD 25.12.2014

§ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Niniejszy Regulamin określa warunki zawierania i wykonywania umów sprzedaży urządzeń, akcesoriów i środków chemicznych marki Kärcher dla domu i ogrodu za pośrednictwem Sklepu Internetowego Godimex prowadzonego pod adresem: ul. Jana Pawła II 41 , 05-500 Piaseczno.

2. Prowadzącym Sklep Internetowy Godimex jest Godimex Adam Górzyński z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41, NIP: 123-053-19-77 (dalej: Godimex).

3. Przez Sklep Internetowy należy rozumieć Sklep Internetowy Godimex prowadzony przez Godimex Adam Górzyński z siedzibą w Piasecznie pod adresem: 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41, sklep@godimex.pl , tel. 22 7562384. Przez Nabywcę należy rozumieć Konsumenta lub Przedsiębiorcę, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym Godimex https://www.godimex.pl/sklep/

4. Przez Przedsiębiorcę należy rozumieć Nabywcę będącego osobą prawną, jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej lub osobą fizyczną, dokonującego zakupu w Sklepie Internetowym w celu związanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą bądź zawodową.

5. Przez Konsumenta należy rozumieć Nabywcę będącego osobą fizyczną określoną w art. 22¹ KC, dokonującą zakupu w Sklepie Internetowym niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą bądź zawodową.

6. Przez Gwaranta należy rozumieć Kärcher Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Stawowa 138-140, 31-346 Kraków

§ 2 WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:
a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż 2,
b) Włączoną obsługę Java Script,
c) Aktywny adres e-mail.

2. Informujemy, iż strona internetowa sklepu Godimex wykorzystuje pliki cookie. Więcej informacji na temat plików cookies znajduje się w § 3 pkt. 3 niniejszego regulaminu.

3. Przed rejestracją lub złożeniem zamówienia bez rejestracji Nabywca powinien potwierdzić zapoznanie się z treścią Regulaminu.

4. Złożenie zamówienia na odległość (przez sklep internetowy) przez klienta jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu (złożeniem oferty Sprzedawcy), dopiero z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z adresu adam@godimex.pl lub innego firmowego od Sprzedawcy – potwierdzenia przyjęcia akceptacji ceny i zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a klientem umowy sprzedaży na odległość, z której Sprzedawca powinien się wywiązać. W przypadku nie zaaceptowania ceny przez sprzedającego Sprzedający może anulować zamówienie.

§ 3 POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Nazwa i dane kontaktowe administratora danych:
Godimex Adam Górzyński
ul. Jana Pawła II 41
05-500 Piaseczno

(zwana dalej: Godimex) realizuje wszystkie procedury przetwarzania danych (np. gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie) zgodnie z przepisami ustawowymi. Poniższa Polityka bezpieczeństwa danych osobowych podaje, jakiego rodzaju dane są gromadzone, w jaki sposób są wykorzystywane i przekazywane, jakie środki bezpieczeństwa podejmuje Godimex w celu ochrony Pana/Pani danych osobowych oraz w jaki sposób może Pan/Pani skorzystać z przysługujących Panu/Pani praw.

Kontakt:
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących ochrony danych osobowych lub Pana/Pani praw jako osoby, której dane dotyczą, prosimy o kontakt ze specjalistą od danych osobowych:

Godimex Adam Górzyński

Adam Górzyński
ul. Jana Pawła II 41
05-500 Piaseczno
adam@godimex.pl

§1 Gromadzenie, wykorzystywanie i przechowywanie danych osobowych
Jeśli skorzysta Pan/Pani przez internet z oferty firmy Godimex, Godimex zbierze od Pana/Pani różne dane, częściowo również tzw. dane osobowe. Są to informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (zwanej dalej “osobą, której dane dotyczą”)

1. Odwiedzanie witryn internetowych firmy Godimex ogólnie

Odwiedzając witryny internetowe Godimex przekazuje Pan/Pani (z technicznej konieczności) dane do naszego serwera internetowego poprzez Pana/Pani przeglądarkę internetową. Poniższe dane są zapisywane podczas trwającego połączenia w celu komunikacji pomiędzy Pana/Pani przeglądarką a naszym serwerem internetowym:

– data i godzina żądania,

– nazwa żądanego pliku,

– strona, z której zażądano plik,

– status dostępu (plik przesłany, nie znaleziono pliku itp.),

– używana przeglądarka internetowa i system operacyjny,

– pełny adres IP komputera, z którego pochodzi żądanie,

– objętość przesyłanych danych.

Ze względów bezpieczeństwa technicznego, w szczególności celem zapobieżenia próbom ataku na nasz serwer internetowy, dane te przechowywane są przez nas przez krótki czas. Na podstawie tych danych nie ma możliwości wyciągania wniosków odnośnie do poszczególnych osób.

Dalsze dane osobowe są rejestrowane tylko wtedy, gdy poda je Pan/Pani dobrowolnie, na przykład w ramach zapytania lub rejestracji. W zależności od danego zakresu Godimex wykorzysta podane przez Pana/Panią dane osobowe do odpowiedzi na Pana/Pani zapytania, do realizacji Pana/Pani zamówienia oraz do celów technicznego zarządzania stronami internetowymi. Poniżej przedstawiono szczegółowo sposób wykorzystywania danych w poszczególnych zakresach:

1. Korzystanie ze strony internetowej Informacje jakie otrzymujemy o Internautach wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie, tzn. informacji zawartych w logach systemowych, np. adres IP i są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Tego typu otrzymane informacje są całkowicie bezpieczne dla Użytkownika i gwarantują mu całkowitą anonimowość. Na niniejszej stronie internetowej podjęto stosowne kroki w celu zabezpieczenia podawanych na niej danych osobowych oraz w celu ich ochrony przed dostępem, udostępnieniem, zmianą lub zniszczeniem bez zezwolenia. Żaden przekaz internetowy nie jest jednak całkowicie bezpieczny i wolny od błędów. Zwłaszcza e-maile, przesyłane na i przez tę stronę, mogą być nie zabezpieczone.

2. Sklep internetowy Godimex W wyniku złożenia zamówienia przez Nabywcę, Godimex Adam Górzyński uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Nabywcy w celu realizacji umowy sprzedaży. Nabywca dysponuje prawem wglądu do swoich danych osobowych oraz prawem do ich aktualizacji, poprawiania i usunięcia. W celu skorzystania z powyższego uprawnienia należy skontaktować się z Godimex. na adres e-mailowy: sklep@godimex.pl . Złożenie zamówienia na odległość (przez sklep internetowy) przez klienta jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu (złożeniem oferty Sprzedawcy),  dopiero z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z adresu adam@godimex.pl od Sprzedawcy w przedmiocie potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji, , dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a klientem umowy sprzedaży na odległość, z której Sprzedawca powinien się wywiązać.

3. Polityka cookies Tzw. „ciasteczka” – „cookies”, czyli pliki z informacjami konfiguracyjnymi, ułatwiają korzystanie z witryny, zapisując dane potrzebne do zalogowania i zbierania statystyk. Korzystanie z serwisu jest również możliwe bez używania plików cookies. Większość przeglądarek internetowych automatycznie akceptuje pliki cookies. W każdej chwili można je wyłączyć lub ustawić przeglądarkę internetową tak, aby informowała o wszystkich sytuacjach związanych z przesyłaniem tego typu plików. Pliki cookies wykorzystywane są przez Godimex w celach statystycznych oraz umożliwiają prawidłowe funkcjonowanie strony www.godimex.pl .

Jak wyłączyć cookies?

Wybierz przeglądarkę, z której korzystasz:

Mozilla Firefox
Google Chrome
Internet Explorer
Opera
Safari

4. Zapisanie się do otrzymywania newsletterów w sklepie internetowym i informacje handlowe.

Użytkownik, który zdecyduje się otrzymywać newslettery ze sklepu internetowego wyraża zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych przekazywanych drogą elektroniczną (na podstawie art. 8 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.). Podczas procesu rejestracji Klienta w Sklepie Internetowym, Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu przepisu art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.), poprzez zaznaczenia właściwego pola w dostępnym formularzu rejestracyjnym.

§ 4 SKLEP INTERNETOWY

1. Wszystkie towary w Sklepie Internetowym są fabrycznie nowe , chyba, że wynika inaczej z opisu, wolne od wad fizycznych oraz prawnych. Wszystkie towary zostały wprowadzone do obrotu legalnie.

2. Ceny podane w Sklepie Internetowym podawane są w złotych polskich (PLN) i stanowią wartość brutto (zawierają podatek VAT, cła i inne należności publicznoprawne).

3. Informacje zawarte na stronie internetowej nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.

4. Warunkiem złożenia i realizacji zamówienia w Sklepie Internetowym jest podanie przez Nabywcę poprawnych danych w Formularzu zamówienia i potwierdzenie od Sprzedającego przyjęcia zamówienia do realizacji (ceny w sklepie są tylko propozycją, nie są wiążące ). Nabywca może także wypełnić formularz rejestracyjny i założyć indywidualne konto w Sklepie Internetowym. Nabywca może być zobowiązany do podania następujących danych: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres zamieszkania lub siedziby, adres e-mail, numer telefonu, adres wysyłki zamówionego towaru, a w przypadku Przedsiębiorców numer NIP pisany bez minusów i poprzedzony znakiem PL.

5. W przypadku Przedsiębiorców rejestracji oraz składania zamówień, a także wszystkich dalszych czynności, może dokonać osoba, która jest umocowana do ich dokonywania w imieniu Przedsiębiorcy.

6. Po wypełnieniu i potwierdzeniu prawdziwości danych w formularzu rejestracyjnym na podany w nim adres e-mail zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację w Sklepie Internetowym. Złożenie zamówienia na odległość (przez sklep internetowy) przez klienta jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu (złożeniem oferty Sprzedawcy),  dopiero z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z adresu adam@godimex.pl lub innego adresu firmowego od Sprzedawcy – potwierdzenia przyjęcia akceptacji ceny i zamówienia do realizacji, , dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a klientem umowy sprzedaży na odległość, z której Sprzedawca powinien się wywiązać. W przypadku nie zaaceptowania ceny przez sprzedającego Sprzedający może anulować zamówienie.

7. Nabywca ponosi wyłączną odpowiedzialność za czynności wykonane przez siebie w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności podczas dokonywania rejestracji, zamówienia towaru lub anulacji zamówienia.

8. Godimex Adam Górzyński nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z podaniem przez Nabywcę błędnych lub fałszywych danych w formularzu rejestracyjnym lub w Formularzu zamówienia, o którym mowa w § 3 ust. 3 poniżej, w szczególności w razie podania błędnego lub fałszywego adresu wysyłki towaru lub adresu e-mail.

§ 5 ZAMÓWIENIA

1. Do zapoznania się z ofertą Sklepu Internetowego służy katalog towarów oraz moduł wyszukiwania towarów. Dostępność towarów na magazynie określona jest przy towarze, brak ceny określa iż towar jest niedostępny.

2. Wybór towaru następuje poprzez wybranie opcji „Do koszyka” znajdującej się przy każdej pozycji. Towar zostaje umieszczony w wirtualnym koszyku, a system przechodzi do zawartości koszyka gdzie można zmienić ilość towaru wpisując żądaną ilość. Złożenie zamówienia na odległość (przez sklep internetowy) przez klienta jest jedynie wyrażeniem chęci dokonania zakupu (złożeniem oferty Sprzedawcy),  dopiero z chwilą otrzymania przez klienta wiadomości e-mail z adresu adam@godimex.pl od Sprzedawcy  potwierdzenia akceptacji ceny i przyjęcia zamówienia do realizacji, dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy sprzedającym a klientem umowy sprzedaży na odległość, z której Sprzedawca powinien się wywiązać. W przypadku nie zaaceptowania ceny przez sprzedającego Sprzedający może anulować zamówienie.

3. W celu sfinalizowania zakupów należy wybrać opcje “koszyk”. System przechodzi do „Formularza zamówienia”, który należy dokładnie wypełnić obowiązkowo wypełniając pola oznaczone gwiazdką i wcisnąć „Złóż zamówienie” , które jest tylko propozycją Kupującego

4. Złożenie zamówienia następuje po wybraniu opcji „Złóż zamówienie”. System wysyła e-maila na podany adres Nabywcy z potwierdzeniem zamówienia i wartością brutto zamówienia , ale dopiero po otrzymaniu potwierdzenia o przyjęciu zamówienia z adresu adam@godimex.pl lub innego adresu firmowego następuje zawarcie umowy między Sprzedawcą a Nabywcą.

5. Nabywca ma prawo anulować zamówienie do czasu jego wysyłki. W takiej sytuacji Nabywca powinien jak najszybciej skontaktować się telefonicznie z Godimex Adam Górzyński pod nr telefonu: + 48 22 7562384 lub adresem e-mailowym: sklep@godimex.pl .

W przypadku, gdy zamówiony towar został już wysłany, Nabywca może anulować zamówienie jedynie poprzez niezwłoczne odesłanie oryginalnie zapakowanego towaru na adres Godimex Adam Górzyński, ul. Jana Pawła II 41, 05-500 Piaseczno.

§ 6 DOSTAWA I PŁATNOŚĆ

1. Towar jest dostarczany tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku) w godz. od 9:00 do 18:00. Zamówione towary dostarczane są w sposób wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia.

2. Koszty dostawy ponosi Nabywca i jest on doliczany do wartości zamówienia.

3. Czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych w przypadku kiedy towar jest na magazynie. Do okresu realizacji zamówienia nie wlicza się dni wolnych od pracy (soboty oraz dni ustawowo wolnych od pracy). Tam, gdzie towar jest na zamówienie termin może się wydłużyć , lub może być niedostępny . W takim wypadku zamówienie będzie anulowane .

4. Przesyłki z towarem dostarczane są przez kuriera DPD Polska.

5. Nabywca ma możliwość zapłaty za towar poprzez płatność elektroniczną w systemie Płatności.pl, kurierowi przy odbiorze przesyłki lub przelewem na rachunek bankowy GODIMEX Adam Górzyński ul. Jana Pawła II 41 05-500 Piaseczno PKAO S.A. 74 1240 6351 1111 0010 5230 2146 przed wysyłką towaru. Zapłata ceny towaru następuje w sposób wskazany przez Nabywcę w Formularzu zamówienia. W tytule przelewu należy wpisać numer zamówienia, wskazany w wiadomości e-mail przesłanej do Nabywcy, a potwierdzającej złożenie zamówienia.

6. Faktury VAT będą przekazane Nabywcy w formie papierowej i elektronicznej na podany w formularzu zamówienia adres e-mail. Akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu równoznaczna jest z wyrażeniem przez Nabywcę zgody na wysyłanie faktur VAT w formie elektronicznej.

§ 7 GWARANCJA

1. Urządzenia marki Kärcher zakupione z w sklepie internetowym są objęte gwarancją jakości.

2. Urządzenia do użytku domowego, sprzedawane w sklepie internetowym, objęte są 24 miesięczną gwarancją, która udzielana jest wyłącznie Konsumentowi tzn. osobie fizycznej, która nabywa rzecz ruchomą w celu niezwiązanym z prowadzoną działalnością gospodarczą bądź zawodową.

3. Urządzenia do zastosowań profesjonalnych objęte są 12 miesięczną gwarancją.

4. Gwarancje na towary zakupione w sklepie internetowym są rozpatrywane i realizowane przez Serwis Centralny Urządzeń Domowych Kärcher (SCK), mieszczący się pod adresem: 31-346 Kraków, ul. Stawowa 138-140, tel. 12 639 72 60 lub nasz serwis autoryzowany mieszczący się pod adresem: Godimex Adam Górzyński z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41

5. Objęty gwarancją towar wraz z kserokopią dowodu zakupu należy dostarczyć na koszt Gwaranta do Serwisu Centralnego Urządzeń Domowych Kärcher (SCK), za pośrednictwem kuriera DPD Polska lub DHL Express Polska lub na adres : Godimex Adam Górzyński z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41

6. Szczegółowe warunki gwarancji znajdują się na stronie internetowej pod adresem: http://www.karcher.pl/pl/Serwis/gwarancja.htm

§ 8 ZWROT ZAKUPIONEGO TOWARU PRZEZ KONSUMENTA

1. Konsument ma prawo do odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży towaru w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia zamówionego towaru, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta. Wzór odstąpienia od umowy znajduje się tutaj oraz na stronie internetowej sklepu.

2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w przypadkach określonych w art. 38 ustawy o prawach konsumenta, w szczególności w odniesieniu do umów:
a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
k) zawartej w drodze aukcji publicznej;
l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
ł) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

3. Korzystając z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument zobowiązany jest odesłać na własny koszt zwracany towar do Magazynu Godimex 05-500 Piaseczno ul. Jana Pawła II 41, wraz z pisemnym oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, wskazując jednocześnie numer rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota za towar i koszt dostawy towaru do Konsumenta. Do przesyłki zawierającej zwracany towar należy dołączyć kserokopię dowodu zakupu towaru (wydruk faktury VAT).

4. Zwracany przez Konsumenta towar, w przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z ust. 1 powyżej, powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu.

5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, w tym koszt odesłania zwracanego towaru.

§ 9 RĘKOJMIA

1. Godimex Adam Górzyński jest odpowiedzialny względem Nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną. Reklamacje składane przez Nabywców rozpatrywane są w trybie i na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.

2. W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności towaru z umową, Konsument uprawniony jest do nadania bądź osobistego dostarczenia towaru do Magazynu Godimex Adam Górzyński z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41. Konsument zobowiązany jest dostarczyć niezgodny z umową towar wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni od daty otrzymania przez Magazyn Godimex towaru wraz z kserokopią dowodu zakupu towaru.

4. W przypadku uwzględnienia przez Godimex Adam Górzyński reklamacji złożonej przez Konsumenta, koszty związane z przesłaniem towaru niezgodnego z umową zostaną zwrócone przez Godimex Adam Górzyński w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia przekazania przez Konsumenta danych dotyczących rachunku bankowego, na który mają być zwrócone koszty dostarczenia towaru, oraz dowodu potwierdzającego wysokość poniesionych kosztów dostarczenia towaru.

5. Istnienie uprawnień Konsumenta z tytułu niezgodności towaru z umową (wadliwości towaru) wobec Godimex Adam Górzyński nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień z tytułu gwarancji. Zgłoszenie żądań z udzielonej Konsumentowi gwarancji odbywa się na warunkach określonych w Karcie gwarancyjnej.

§ 10 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Godimex Adam Górzyński z siedzibą w 05-500 Piaseczno, ul. Jana Pawła II 41 zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.

2. Dane osobowe Nabywcy mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
3. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.

4. Administratorem danych osobowych jest Właściciel Sklepu Internetowego Godimex, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

5. Godimex Adam Górzyński nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Nabywcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Godimex Adam Górzyński takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

6. Godimex Adam Górzyński zapewnia Nabywcy realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.

7. Skorzystanie z prawa do zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłanego do Godimex Adam Górzyński pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: sklep@godimex.pl stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Nabywcy.

8. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Nabywcy oraz wypowiedzeniem umowy.

9. Wraz z usunięciem indywidualnego konta w Sklepie Internetowym, Godimex usunie dane Nabywcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Nabywcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

§ 11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W przypadku zamówień składanych w Sklepie Internetowym przez Konsumentów, Regulamin stosuje się odpowiednio, przy czym w przypadku niezgodności jego zapisów z przepisami ustawy z dnia 24 czerwca 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny stosuje się w miejsce zapisów Regulaminu odpowiednie przepisy w/w ustaw.

2. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie stosowane są przepisy obowiązujących ustaw.

4. Nabywca przy każdorazowym zakupie akceptuje warunki regulaminu, co jest konieczne do dokonania transakcji.

5. Godimex Adam Górzyński zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia ich na stronie internetowej Sklepu Internetowego, z zastrzeżeniem, iż zamówienia złożone przed wejściem w życie zmiany Regulaminu są realizowane stosownie do postanowień Regulaminu obowiązujących w chwili złożenia zamówienia. Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Sklepu Internetowego oraz dostarczany nieodpłatnie Nabywcy (drogą elektroniczną) na każde jego żądanie.

6. W razie powstania sporu, którego nie udało się rozwiązać poprzez porozumienie, sądem właściwym miejscowo dla jego rozstrzygnięcia będzie sąd właściwy dla siedziby Właściciela Sklepu. Zdanie poprzedzające nie ma zastosowania do sporów, których stroną jest Konsument.

7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.12.2014r.

Nasz serwis jest sklepem internetowym i jednocześnie katalogiem produktów

Kontakt sklep internetowy :  022  756-23-84   0600-034-142      sklep@godimex.pl

Zamówione przez Państwa produkty Kärcher wysyłamy firmą kurierską

Produkty Kärcher wysyłamy za pobraniem lub po dokonaniu przedpłaty na nasze konto:

GODIMEX Adam Górzyński
ul. Jana Pawła II 41
05-500 Piaseczno

Dane do przelewu :

GODIMEX Adam Górzyński ul. Jana Pawła II 41 05-500 Piaseczno

PKAO S.A. 74 1240 6351 1111 0010 5230 214

Możliwy jest odbiór osobisty produktów Kärcher w naszej siedzibie przy ul. Jana Pawła II 41 w Piasecznie.

W przypadku urządzeń profesjonalnych Kärcher wymagających instalacji i specjalistycznego przeszkolenia
użytkownika zamówione urządzenie dostarczamy osobiście.

Czas dostawy produktów Kärcher.

Każde zamówienie ze sklepu Kärcher potwierdzane jest telefoniczne lub mailowo przez naszych pracowników.
Prosimy o dokładne podawanie numeru telefonu.

Kurierem DPD ok 48 godzin
Poczta Polska max. 3 dni

Czas dostawy zależy również od dostępności towaru 022  756-23-84 !

Zapraszamy do zakupów:))